รูป มะเขือยาวผัดปลาเค็ม ของร้าน สมบูรณ์โภชนา สามย่าน ตึกจามจุรีสแควร์