รูป 🥩Strip loin Steak + Salad ของร้าน นิกุยะ เนื้อเน้น เน้น สาขาทาวน์อินทาวน์