1. รวมรูปร้าน Burger King (เบอร์เกอร์คิง) สนามบิน ดอนเมือง : อาคาร 2 ห้องโถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ประตู 3 แอร์ไซด์

รูปทั้งหมดร้าน เบอร์เกอร์คิง สนามบิน ดอนเมือง : อาคาร 2 ห้องโถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ประตู 3 แอร์ไซด์