รูปทั้งหมดร้าน ร้านวิข้าวต้มใบเตย (ไร่กล้วย) ไร่กล้วย