รูปร้าน ออน ล๊อก หยุ่น
ปิด จะเปิดในวันพฤหัสบดี เวลา 05:30