รูปร้าน ออน ล๊อก หยุ่น
ปิด จะเปิดในวันอังคาร เวลา 06:00