เมนู ครัวดอกไม้ขาว (White Flower Restaurant) แม้นศรี - ยศเส คลองถม - วรจักร - ยศเส

ต้มยำหมูตุ๋น

14 รูป63 แนะนำ