1. รวมรูป ร้านอาหาร ครัวดอกไม้ขาว (White Flower Restaurant) คลองถม - วรจักร - ยศเส แม้นศรี - ยศเส โดยคนที่ไปกินจริง
  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ