รูป เดอะบอกซ์ ซิกเนเจอร์ ของร้าน เคเอฟซี จามจุรีสแควร์ ชั้นใต้ดิน