รูป ชุดข้าวเขียวหวาน ของร้าน เคเอฟซี จามจุรีสแควร์ ชั้นใต้ดิน