รูป สุขทุกวัน ข้าว ของร้าน เคเอฟซี จามจุรีสแควร์ ชั้นใต้ดิน