รูป สุขทุกวัน ไก่ทอด ของร้าน เคเอฟซี จามจุรีสแควร์ ชั้นใต้ดิน