รูป ไก่ใจเด็ด เผ็ดเด็กๆ 1 ชิ้น ของร้าน เคเอฟซี จามจุรีสแควร์ ชั้นใต้ดิน