1. วิงซ์แซ่บ 19 ชิ้น 199 บาท (จากปกติ 349 บาท ) • วิงซ์แซ่บ 19 ชิ้น 199 บาท (จากปกติ 349 บาท ) ร้าน KFC Siamkit G fl.
เมนูของร้าน KFC Siamkit G fl.
วิงซ์แซ่บ 19 ชิ้น 199 บาท (จากปกติ 349 บาท )วิงซ์แซ่บ 19 ชิ้น 199 บาท (จากปกติ 349 บาท )
0 Like0 Comment
LikeShare
photo