รูปทั้งหมดร้าน ร้านเครปญี่ปุ่นน้องแก็ป รามอินทราชอย8แยก18ม.ไชน่ทาวร์10/204บางเขนกรุงเทพ

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ