รูปทั้งหมดร้าน นายธูป ข้าวแกงโบราณ ข้าวต้มทรงเครื่อง นายธูปข้าวแกงโบราณ อรุณอมรินทร์30