รูป ผัดไทเส้นใหญ่ ของร้าน เย็นตาโฟเครื่องทรง โดย อ.มัลลิการ์ ปตท. บางนา