รูปทั้งหมดร้าน ปอยต้มเลือดหมูข้าวคลุกกะปิอาหารตามสั่ง ลาดพร้าว 87