รูป เผือกทอด ของร้าน ลี้กวงเฮง ก๋วยเตี๋ยวแคะ พระประแดง