รูป ชาเขียวนม เย็น ของร้าน คาเฟ่ อเมซอน สถานีบริการ NGV ปตท. ไชโย เอ็นจีวี