อาป๋ากุ้งย่างเกาหลี สาขา 23 (A PA SHRIMP KOREAN BARBEQUE BRANCH 23)
อาป๋ากุ้งย่างเกาหลี สาขา 23
บันทึกร้านนี้ 0