1. กั้งแก้วผัดกระเทียมมันกุ้ง • กั้งแก้วผัดกระเทียมมันกุ้ง ร้าน Ploen Restaurant
เมนูของร้าน Ploen Restaurant
กั้งแก้วผัดกระเทียมมันกุ้งกั้งแก้วผัดกระเทียมมันกุ้ง
0 Like0 Comment
LikeShare
photo