เมนู สอาด ลูกชิ้นปลาเสวย (SaArd Fishball) ถนนเอกชัย - คาลเท็กซ์แยกบางบอน5

ชื่อเมนูและราคา
ก๋วยเตี๋ยว
เส้นปลาน้ำ
THB 100
เส้นปลาแห้ง
recommended
THB 100
เส้นปลายำน้ำ
recommended
THB 100
เส้นปลายำแห้ง
THB 100
ใหญ่น้ำ
THB 50
ใหญ่แห้ง
THB 50
ใหญ่ยำน้ำ
THB 50
ใหญ่ยำแห้ง
THB 50
เล็กน้ำ
THB 50
เล็กแห้ง
THB 50
เล็กยำน้ำ
THB 50
เล็กยำแห้ง
THB 50
หมี่ขาวน้ำ
THB 50
หมี่ขาวแห้ง
THB 50
หมี่ขาวยำน้ำ
THB 50
หมี่ขาวยำแห้ง
THB 50
หมี่เหลืองน้ำ
THB 50
หมี่เหลืองแห้ง
THB 50
หมี่เหลืองยำน้ำ
THB 50
หมี่เหลืองยำแห้ง
recommended
THB 50
วุ้นน้ำ
THB 70
วุ้นแห้ง
THB 70
วุ้นยำน้ำ
THB 70
วุ้นยำแห้ง
THB 70
เหลาน้ำ
THB 70
เกาเหลาแห้ง
THB 70
เหลายำน้ำ
THB 70
เหลายำแห้ง
THB 70
อี๋น้ำ
THB 50
อี๋แห้ง
THB 50
อี๋ยำน้ำ
recommended
THB 50
อี๋ยำแห้ง
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่เครื่อง
THB 25
กินเล่นและอาหารหลักอื่นๆ
Topping
เครื่องดื่ม
ของหวาน
ของกินบนโต๊ะ
อร่อยกลับบ้าน
ของฝาก
Delivery แนะนำ
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
หนังปลากรอบ
หนังปลากรอบ
ข้าวซี่โครงหมูอบสมุนไพร
ข้าวซี่โครงหมูอบสมุนไพร
ยำเส้นปลา
ยำเส้นปลา
เกี๊ยวปลา (ลูก)
เกี๊ยวปลา (ลูก)
ซี่โครงหมูอบสมุนไพร (เป็นกับข้าว)
ซี่โครงหมูอบสมุนไพร (เป็นกับข้าว)
เก๊กฮวย (แก้ร้อนใน) แก้ว
Load more...