รูป เกี๊ยวซ่า 5 ชิ้น ของร้าน Haruki by Goji sushi ตรงข้ามตลาดบองมาเช่