เมนู เปียอู๋โภชนา (Pia Au Pochana)

ปลากระพงทอดน้ำปลา

7 รูป15 แนะนำ