รูป สลัดปูนิ่ม ของร้าน โฟลว์ เรสเตอรองท์ แอนด์ บาร์ พหลโยธิน 9