รูปร้าน China Place
ปิด จะเปิดในวันอาทิตย์ เวลา 11:00