รูปร้าน China Place
ปิด จะเปิดในวันพฤหัสบดี เวลา 11:00