The Rustic Espresso

ปิดอยู่จะเปิดในวันอาทิตย์ เวลา 08:00
เมนูของร้าน The Rustic Espresso
ร้านคาเฟ่ร้านใหม่ เขาบอก Australian Styleภาพรวม เป็นร้านคาเฟ่ร้านใหม่ พึ่งเปิดไม่นานข้างๆ Milk69 ข้างหน้าร้านเป็นเพชรตาปี(วันที่รีวิวยังไม่เปิด) เป็นร้านกาแฟ มีขนมให้เลือกพอสมควร ร้านใช้เมล็ดกาแฟ และชามีคุณภาพ ทำให้ราคาก็ขึ้นมาสมราคา ร้านมีมุมถ่ายรูปสวยหลายๆ มุม ร้านนี้ขนมอร่อย ทั้งเค้กมะพร้าวอ่อนที่ตกแต่งมาสวยและสโคน ส่วนสายกาแฟผมแนะนำ Dirty นี้ ผมชอยนะร้านนี้ Menu ที่ชอบ : Dirty, Scone, เค้กมะพร้าวอ่อน รสชาติ 🌤️🌤️🌤️🌤️ ความคุ้มค่า 🌤️🌤️🌤️ ความสะอาด 🌤️🌤️🌤️🌤️ บรรยากาศร้าน 🌤️🌤️🌤️🌤️ Service 🌤️🌤️🌤️🌤️... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo