เจริญรัถเป็ดพะโล้ (CHAROEN RAT PET PHALO RESTAURANT)
เจริญรัถเป็ดพะโล้
บันทึกร้านนี้ 0