รูป ก๋วยเตี๋ยวน้ำข้น - เนื้อตุ๋น (พิเศษ) ของร้าน I MEAT Ü (ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นน้ำข้น)