เมนู ฮัลเลลูยา (HALLELUJA)

ชื่อเมนูและราคา
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ขาหมูเยอรมัน
ขาหมูเยอรมัน
ไส้กรอกรวมย่าง
ไส้กรอกรวมย่าง
มันบดอบชีส
ผักโขมอบชีส
ผักโขมอบชีส
มาการิต้า
มาการิต้า
รวมย่าง
Load more...