เมนู กล้วยทอดนางเหลียว

ชื่อเมนูและราคา
Recommended
กล้วยทอด
กล้วยทอด
recommended
THB 30
กล้วยทอด&มันเทศทอด
กล้วยทอด&มันเทศทอด
recommended
THB 30
มันเทศ
มันเทศ
recommended
THB 30
กล้วยทอด 15ชิ้น 50บาท
มันเทศทอด 15ชิ้น 50บาท
กล้วยทอด&มันเทศทอด 15ชิ้น 50บาท