Jok โต๊ะเดียว (จกโต๊ะเดียว)
Jok โต๊ะเดียว
บันทึกร้านนี้ 454
เบอร์ติดต่อ 02-221 4075, 02-623 3921, 081-919 9468
เวลาเปิดร้าน ทุกวัน : 11:00 - 15:00, 17:00 - 22:00
มากกว่า 1,000 บาท
ที่จอดรถ ไม่มีที่จอดรถ
รับบัตรเครดิต ไม่รับ
สำหรับกลุ่ม เหมาะสม
สำหรับเด็ก เหมาะสม
รับจองล่วงหน้า รับ