เมนู เฮียเล็กข้าวหมูแดง หมูกรอบ (เฮียเล็กข้าวหมูกรอบหมูแดง) ประชาชื่น

ชื่อเมนูและราคา
อาหารจานเดียว
ข้าวหมูกรอบล้วน
ข้าวหมูกรอบล้วน
recommended4 แนะนำ1 สั่งไปแล้ว40
THB 40
ข้าวหมูแดงล้วน
ข้าวหมูแดงล้วน
recommended2 แนะนำ1 สั่งไปแล้ว40
THB 40
ข้าวหมูแดงหมูกรอบ
ข้าวหมูแดงหมูกรอบ
recommended40
THB 40
ข้าวหมูกรอบกุนเชียง
ข้าวหมูกรอบกุนเชียง
recommended40
THB 40
ข้าวหมูแดงกุนเชียง
ข้าวหมูแดงกุนเชียง
recommended40
THB 40
ข้าวหมูแดงหมูกรอบกุนเชียง
ข้าวหมูแดงหมูกรอบกุนเชียง
recommended
THB 45
ข้าวหมูกรอบล้วนพิเศษ
ข้าวหมูกรอบล้วนพิเศษ
recommended
THB 45
ข้าวหมูแดงล้วนพิเศษ
ข้าวหมูแดงล้วนพิเศษ
recommended
THB 45
ข้าวหมูแดงหมูกรอบพิเศษ
ข้าวหมูแดงหมูกรอบพิเศษ
recommended
THB 45
ข้าวหมูกรอบกุนเชียงพิเศษ
ข้าวหมูกรอบกุนเชียงพิเศษ
recommended
THB 45
ข้าวหมูแดงกุนเชียงพิเศษ
ข้าวหมูแดงกุนเชียงพิเศษ
recommended
THB 45
ข้าวหมูแดงหมูกรอบใส่กล่องเวฟ
ข้าวหมูแดงหมูกรอบใส่กล่องเวฟ
recommended
THB 50
ข้าวหมูแดงหมูกรอบกุนเชียงใส่กล่องเวฟ
ข้าวหมูแดงหมูกรอบกุนเชียงใส่กล่องเวฟ
recommended
THB 50
ข้าวหมูแดงใส่กล่องเวฟ
ข้าวหมูแดงใส่กล่องเวฟ
recommended
THB 50
ข้าวหมูกรอบใส่กล่องเวฟ
ข้าวหมูกรอบใส่กล่องเวฟ
recommended
THB 50
ข้าวหมูกรอบกุนเชียงใส่กล่องเวฟ
ข้าวหมูกรอบกุนเชียงใส่กล่องเวฟ
recommended
THB 50
ข้าวหมูแดงกุนเชียงใส่กล่องเวฟ
ข้าวหมูแดงกุนเชียงใส่กล่องเวฟ
recommended
THB 50
เกาเหลารวมเล็ก
เกาเหลารวมเล็ก
recommended
THB 120
เกาเหลารวมใหญ่
เกาเหลารวมใหญ่
recommended1 แนะนำ
THB 150
หมูกรอบจานเล็ก
หมูกรอบจานเล็ก
recommended1 แนะนำ
THB 120
หมูกรอบจานใหญ่
หมูกรอบจานใหญ่
recommended
THB 150
หมูแดงจานเล็ก
หมูแดงจานเล็ก
recommended
THB 120
หมูแดงจานใหญ่
หมูแดงจานใหญ่
recommended
THB 150
หมูแดงหมูกรอบจานเล็ก
หมูแดงหมูกรอบจานเล็ก
recommended
THB 120
หมูแดงหมูกรอบจานใหญ่
หมูแดงหมูกรอบจานใหญ่
recommended
THB 150
หมูกรอบขีดละ 60
หมูกรอบขีดละ 60
recommendedขีดละ 60
THB 60
หมูแดงขีดละ 60
หมูแดงขีดละ 60
recommendedขีดละ 60
THB 60
กุนเชียงขีดละ 40
กุนเชียงขีดละ 40
recommendedขีดละ 40
THB 40
หมูแดงกิโลละ 600
หมูแดงกิโลละ 600
recommended
THB 600
หมูกรอบกิโลละ 600
หมูกรอบกิโลละ 600
recommended
THB 600
กุนเชียงกิโลละ 400
กุนเชียงกิโลละ 400
recommended
THB 400
ต้มจับฉ่าย
ต้มจับฉ่าย
recommended3 แนะนำ
THB 40
ต้มมะระซีโครงหมู
ต้มมะระซีโครงหมู
recommended1 แนะนำ
THB 40
ต้มยำขาหมูมิกค์ผัก
ต้มยำขาหมูมิกค์ผัก
recommended1 แนะนำ
THB 50
ต้มมะระผักกาดดอง
ต้มมะระผักกาดดอง
recommended
THB 40
ต้มผักกาดดองหมูกรอบ
ต้มผักกาดดองหมูกรอบ
recommended
THB 50
ต้มขาหมู
ต้มขาหมู
recommended
THB 50
ตือฮวน
ตือฮวน
recommended
THB 40
ข้าวสวย
ข้าวสวย
recommended
THB 10
ไข่ต้ม
ไข่ต้ม
recommended
THB 10
ข้าวไข่ต้ม
ข้าวไข่ต้ม
recommended
THB 30
ข้าวหน้ากุนเชียงไข่ต้ม
recommended
THB 40
ต้มจืดมะระจับฉ่าย
ต้มจืดมะระจับฉ่าย
recommended
THB 40
ข้าวราดกระเพราหมูกรอบ
ข้าวราดกระเพราหมูกรอบ
recommended
THB 45
ข้าวราดกระเพราหมูแดง
ข้าวราดกระเพราหมูแดง
recommended
THB 45
ข้าวหมูเเดงหมูกรอบ
ข้าวหมูเเดงหมูกรอบ
recommended
THB 40
อาหารจานเดียว
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ข้าวหมูกรอบล้วน
ข้าวหมูกรอบล้วน
ต้มจับฉ่าย
ต้มจับฉ่าย
ข้าวหมูแดงล้วน
ข้าวหมูแดงล้วน
หมูกรอบจานเล็ก
หมูกรอบจานเล็ก
ต้มมะระซีโครงหมู
ต้มมะระซีโครงหมู
ต้มยำขาหมูมิกค์ผัก
ต้มยำขาหมูมิกค์ผัก
Load more...