รูป สุขทุกวัน ข้าว ของร้าน เคเอฟซี ปตท. อุดรนอร์ทเกต