รูป แก้วเมสันจาร์ คาเฟ่อเมซอน (เขียว) ของร้าน DD2200 - Café Amazon สน.บจ.มานะชัย ยั่งยืน