รูป น้ำกีวี่ปั่น ของร้าน DD1106 - Café Amazon หจก.ฝางนครพิงค์ศรีวิบูลย์