รูป ขนมปังกรอบรสเนยสด ของร้าน DD1106 - Café Amazon หจก.ฝางนครพิงค์ศรีวิบูลย์