รูป หุงข้าวมันคอหมูย่าง HOONG GRILLED PORK NECK RICE ของร้าน หุง HOONG 煮 หุงข้าวมันไก่ (สาทร ซ.8)