รูป สลัดผักชีหนังไก่ทอด CORIANDER SALAD WITH FRIED CHICKEN SKIN ของร้าน หุง HOONG 煮 หุงข้าวมันไก่ (สาทร ซ.8)