รูป สลัดน้ำมันงา SALAD WITH SESAME OIL DRESSING ของร้าน หุง HOONG 煮 หุงข้าวมันไก่ (สาทร ซ.8)