รูป หุงข้าวมันไก่คอมโบ (ต้ม+ทอด) ของร้าน หุง HOONG 煮 หุงข้าวมันไก่ (สาทร ซ.8)