รูป น้ำจิ้ม 3 อย่าง ของร้าน หุง HOONG 煮 หุงข้าวมันไก่ (สาทร ซ.8)