เมนู Blue Elephant (บลู เอเลเฟ่นท์) สาทรใต้

ตับห่านซอสมะขาม Thai Tamarind & French Landes Foie Gras##1

21 รูป47 แนะนำ