เมนู Blue Elephant (บลู เอเลเฟ่นท์) สาทรใต้

ตับห่านซอสมะขาม Thai Tamarind & French Landes Foie Gras

18 รูป35 แนะนำ