รูปทั้งหมดร้าน ปิ้งย่าง หมึกแห้งย่าง ข้าวโพดคลุกเนย ประตูเชียงใหม่

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ