เมนู Tadaima (ทาไดมะ) เอสพลานาด รัชดาภิเษก

ชื่อเมนูและราคา
Sushi
[1แถม1] ซูชิแซลมอน
[1แถม1] ซูชิแซลมอน
THB 59
[1แถม1] ซูชิแซลมอนส้มยูสุ
[1แถม1] ซูชิแซลมอนส้มยูสุ
THB 69
[1แถม1] ซูชิแซลมอนย่างไฟ
[1แถม1] ซูชิแซลมอนย่างไฟ
THB 59
[1แถม1] ซูชิแซลมอนส่วนท้อง
[1แถม1] ซูชิแซลมอนส่วนท้อง
THB 69
[1แถม1] ซูชิแซลมอนส่วนท้องย่างไฟ
[1แถม1] ซูชิแซลมอนส่วนท้องย่างไฟ
THB 69
[1แถม1] ซูชิปลาซาบะดอง
[1แถม1] ซูชิปลาซาบะดอง
THB 49
[1แถม1] ซูชิปลาหมึกยักษ์
[1แถม1] ซูชิปลาหมึกยักษ์
THB 69
[1แถม1] ซูชิปลาหมึกขาว
[1แถม1] ซูชิปลาหมึกขาว
THB 49
[1แถม1] ซูชิยำสาหร่าย
[1แถม1] ซูชิยำสาหร่าย
THB 49
[1แถม1] ซูชิกุ้งต้ม
[1แถม1] ซูชิกุ้งต้ม
THB 49
[1แถม1] ซูชิไข่กุ้ง
[1แถม1] ซูชิไข่กุ้ง
THB 49
[1แถม1] ซูชิปูอัด
[1แถม1] ซูชิปูอัด
THB 49
[1แถม1] ซูชิไข่หวาน
[1แถม1] ซูชิไข่หวาน
THB 49
[1แถม1] ซูชิกุ้งหวาน
[1แถม1] ซูชิกุ้งหวาน
THB 89
[1แถม1] ซูชิไข่แซลมอน
[1แถม1] ซูชิไข่แซลมอน
THB 109
[1แถม1] ซูชิปลาไหล
[1แถม1] ซูชิปลาไหล
THB 109
[1แถม1] ซูชิหอยเชลล์
[1แถม1] ซูชิหอยเชลล์
THB 109
[1แถม1] ซูชิหอยเชลล์ย่างไฟ
[1แถม1] ซูชิหอยเชลล์ย่างไฟ
THB 109
[1แถม1] ซูชิโฮตาเตะมาโย
[1แถม1] ซูชิโฮตาเตะมาโย
THB 109
[1แถม1] ซูชิเอนกาวะ
[1แถม1] ซูชิเอนกาวะ
THB 109
[1แถม1] ซูชิสไปซี่เอนกาวะ
[1แถม1] ซูชิสไปซี่เอนกาวะ
THB 109
[1แถม1] ซูชิกุ้งหวานยักษ์ยูสุ
[1แถม1] ซูชิกุ้งหวานยักษ์ยูสุ
THB 109
[1แถม1] ซูชิฮามาจิ
[1แถม1] ซูชิฮามาจิ
THB 109
[1แถม1] ซูชิฮามาจิส้มยูสุ
[1แถม1] ซูชิฮามาจิส้มยูสุ
THB 109
[1แถม1] ซูชิฟัวกราส์
[1แถม1] ซูชิฟัวกราส์
THB 149
[1แถม1] ซูชิโอโทโร่
[1แถม1] ซูชิโอโทโร่
THB 329
Sushi Set
Sashimi Set
Donburi Set
Maki
Appetizer
Other