รูป Sushi fuaion wagyu foei gras ของร้าน ทาไดมะ เอสพลานาด รัชดาภิเษก