1. Specialty Coffee • กาแฟดริปจากเมล็ดกาแฟพิเศษทั้งในและต่างประเทศ สามารถเสริฟได้ทั้งร้อนและเย็น ร้าน Herbalista Wellness Cafe x City Forest จรัญสนิทวงศ์ 91 แยก 4
เมนูของร้าน Herbalista Wellness Cafe x City Forest จรัญสนิทวงศ์ 91 แยก 4
Specialty Coffeeกาแฟดริปจากเมล็ดกาแฟพิเศษทั้งในและต่างประเทศ สามารถเสริฟได้ทั้งร้อนและเย็น
0 Like0 Comment
LikeShare
photo