ป้าตากากหมู

ปิดอยู่จะเปิดในวันศุกร์ เวลา 07:30

เมนู ป้าตากากหมู

ชื่อเมนูและราคา
Recommended
ข้าว
เมนูเส้น
กับข้าว