รูป แก้วพลาสติก AMZ x SNOOPY (เขียว) ของร้าน คาเฟ่ อเมซอน สน.วชิรบารมี